Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Německé občanství - nenabytí německé státní příslušnosti

Článek

Nenabytí německé státní příslušnosti v případě dětí, které se narodí německým rodičům v zahraničí (§ 4 odst. 4 věta 1 ve spojení s větou 3 německého zákona o státní příslušnosti).

Nenabytí německé státní příslušnosti v případě dětí, které se narodí německým rodičům v zahraničí (§ 4 odst. 4 věta 1 ve spojení s větou 3 německého zákona o státní příslušnosti).

Děti, které se narodily v zahraničí a jejichž němečtí rodiče nebo německý rodič se narodili/narodil po 31. 12. 1999 v zahraničí a v době narození dítěte měli/měl místo obvyklého pobytu v zahraničí, nenabývají narozením německou státní příslušnost, pokud narozením získali státní příslušnost jiného státu.

Pouze pokud rodiče do jednoho roku od narození dítěte podají na příslušném matričním úřadu v Německu nebo na příslušném zastupitelském úřadu SRN v zahraničí žádost o osvědčení narození dítěte v matriční knize narození, nabyde dítě se zpětnou platností od svého narození německou státní příslušnost. Upozornění: Tato úprava se může dotknout všech Němců (osob pracujících dlouhodobě v zahraničí a emigrantů), kteří se sami narodili v zahraničí a kterým se v zahraničí narodilo dítě, bez ohledu na důvod a délku jejich pobytu v zahraničí.Související informace

Na začátek stránky