Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vojenská spolupráce

Vojenská bilaterální spolupráce

Vojenská bilaterální spolupráce, © Deutsche Botschaft Prag

Článek

Základem a výchozím bodem pro německo-českou spolupráci ve vojenské oblasti je Smlouva mezi Spolkovým ministerstvem obrany a Českým ministerstvem obrany z 24. března 1993. Definuje oblasti spolupráce mezi armádami obou zemí, kterými jsou např. bezpečnostní a vojenská politika, výcvik a vzdělávání vojenského a civilního personálu, provoz a nasazování ozbrojených sil, organizační struktury a plánovací postupy armády, kontrola zbrojení a ochrana životního prostředí v armádě.

Do konce roku 2003 se prováděla koordinace a řízení pomocí tzv. Ročního programu, který v polovině 90. let čítal až 150 jednotlivých opatření, poté byl ale postupně zredukován. Důvodem byl vstup České republiky do NATO v březnu 1999. Po přechodné, téměř pětileté době tento roční program končil (stejně jako s Polskem a Maďarskem) a bilaterální vztahy se realizovaly i přímo, stejně jako s každým jiným členským státem NATO. Od roku 2004 je základem pro spolupráci armád obou zemí Guidance paper, který podepsali oba ministři vnitra 10. června 2002 v Berlíně.

Aktuální vojenská spolupráce mezi oběma armádami se uskutečňuje na mnoha různých rovinách, například v rámci Strategického dialogu, který zahájily vlády obou zemí v roce 2015. Ten byl mezitím institucionalizován a rozdělen do devíti prioritních oblastí. Pracovní program se realizuje v rámci pravidelných setkání pracovních skupin. Součástí Strategického dialogu je i oblast obrany s pracovní skupinou pro bezpečnostní a obrannou politiku. Vedle toho se důstojníci ve výměnných vzdělávacích pobytech účastní výcviku, školení a studia na akademiích, univerzitách a školách partnerské země.

Česká republika se kromě toho zasazuje o posílení akceschopnosti EU. Vyzdvihuje roli a posílení společné bezpečnostní a obranné politiky a výslovně podporuje německo-francouzskou iniciativu. Z toho důvodu se Česká republika aktivně účastní tzv. programu trvalé strukturované spolupráce (PESCO), navrhuje další projekty a je i v této oblasti úzkým partnerem Bundeswehru.

Dále existují dlouhodobě velmi dobré kontakty mezi útvary a jednotkami v blízkosti hranice, které jsou v gesci jednotlivých druhů ozbrojených sil a jejich velitelů.  Z nich vznikly četné patronáty armádních oddílů pozemního vojska, vzdušných sil a vojenských základen s českými útvary.

Nová doplněná obranná strategie České republiky z dubna 2017 potvrzuje závazky ze spojenectví v rámci NATO a EU, včetně příslušných misí. V rámci regionální spolupráce bude Česká republika rozvíjet obrannou spolupráci se SRN, kromě jiného prostřednictvím vytváření větších mnohonárodních vojenských uskupení určených jako následné síly pro operace kolektivní obrany v rámci iniciativy Framework Nations Concept (FNC). České ozbrojené síly jsou velmi proaktivními partnery v této rámcové koncepci iniciované Německem. Podtrhuje to zejména prohlášení, podepsané v únoru 2017 oběma ministry obrany, o záměru afilace české brigády k jedné německé divizi. Nejedná se o podřízení, nýbrž o společný výcvik a cvičení, harmonizaci rozvoje schopností a zlepšení interoperability.

Příslušníci Armády ČR navíc kooperují v rámci mnohonárodní vojenské struktury NATO, v mezinárodních misích v zahraničí a při společných cvičeních jak se svými spojenci z NATO, tak s vojáky Bundeswehru. Příkladem jsou EU Battlegroups (EU BG), NATO Response Forces (NRF) nebo účast na misi NATO „Enhanced Forward Presence“ (eFP) v Pobaltí. I zde se plánuje na rok 2018 podpora německého kontingentu v Litvě českými vojáky. Vojáci obou zemí navíc úzce spolupracují v mnohonárodních štábech, jako jsou např. velitelství Mnohonárodního sboru Severovýchod ve Štětíně nebo v budoucnu  Mnohonárodní velitelství v Ulmu (MN JHQ Ulm) či německo-nizozemský sbor v Münsteru.


Bližší informace naleznete v internetu na stránkách:

www.bundeswehr.de

www.army.cz

www.nato.int

Související informace

Na začátek stránky