Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Bilaterální hospodářské vztahy

Illustrationsfoto

Illustrationsfoto, © Colourbox

Článek

Česká republika je menší, ale vysoce exportně orientovaná a vysoce industrializovaná ekonomika. Vzhledem k podobné hospodářské struktuře a situaci jako příhraniční soused existuje úzké ekonomické spojení s Německem. V roce 2019 bylo mezi Německem a Českou republikou vyměněno zboží v hodnotě téměř 98 miliard EUR, což odpovídá přibližně 29% celkového objemu českého zahraničního obchodu. Německo je zdaleka největším obchodním partnerem České republiky. Německo je také na prvním místě v cestovním ruchu s přibližně 1,2 milionu návštěvníků České republiky v roce 2019.

Strategischer Dialog, 2016
Strategischer Dialog, 2016© Deutsche Botschaft Prag

Česká republika se opět řadí mezi první desítku nejdůležitějších zemí Německa - dokonce před zeměmi, jako je Španělsko, Velká Británie nebo Rusko, pokud jde o dovoz zboží. Česká republika je díky silnému dodavatelskému průmyslu také jednou z mála zemí se zápornou obchodní bilancí s Německem (tj. Do Německa je dováženo více zboží než vyváženo do České republiky).

Sommerfest 2018
Sommerfest 2018© Stanislav Milata, Jaromír Zubák

Odhaduje se, že v současné době sídlí v České republice 4 000 německých společností. Bilaterální obchodní komora v Praze má více než 700 členů. V neposlední řadě je to způsobeno dobrými hospodářskými a infrastrukturními podmínkami a velmi dobře kvalifikovanou pracovní silou. Česká úroveň mezd se v současné době pohybuje kolem 60% úrovně v Německu. Kromě služeb s přibližně 60% tvoří 37% českého hrubého domácího produktu průmysl. Převládají odvětví strojírenství (zejména výroba automobilů), chemie, potravinářství a hutnictví.

Hospodářské vztahy v opačném směru jsou však také velmi úzké: Zhruba 50 000 českých pravidelně dojíždějících zaměstnanců („pendleři“) pracuje v současné době pro zaměstnavatele v Německu, zejména v příhraničních regionech Bavorsko a Sasko. Například v oblasti zdraví a péče, ale také v řemeslných podnicích a v hotelnictví a restauracích se čeští zaměstnanci  stali důležitou součástí.

Další informace a kontaktní osoby naleznete na:

Na začátek stránky