Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Uctění památky obětí nacismu a války

Článek

Četné akce v České republice jsou každoročně příležitostí k připomenutí památky obětí nacismu a války. Jejich uctění je zároveň varováním i závazkem. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci německého velvyslanectví v Praze.

Terezín

Uctění památky obětí v Terezíně
Uctění památky obětí v Terezíně© picture alliance / GES-Sportfoto

V Terezíně byl na podzim roku 1941 z rozkazu zástupce říšského protektora Heydricha zřízen sběrný a tranzitní tábor, který byl zprvu určen především pro židovské obyvatelstvo Protektorátu Čechy a Morava. Po konferenci ve Wannsee  v roce 1942, kde bylo rozhodnuto o tzv. konečném řešení židovské otázky, byli do tohoto tábora deportováni i Židé z Německa a dalších okupovaných evropských zemí. Koncem roku 1942 začaly transporty do vyhlazovacích táborů na východě. Z celkem 140 000 osob internovaných v terezínském ghettu více než 35 000 zahynulo, přes 87 000 bylo deportováno do vyhlazovacích táborů a pouze 3 800 z nich se dožilo osvobození v roce 1945. Mnoho z nich je pochováno na Národním hřbitově, kde se každoročně třetí květnovou neděli koná tradiční pietní akt k uctění památky obětí koncentračního tábora Terezín a věznice Gestapa v terezínské Malé pevnosti. Účastní se ho vysocí političtí představitelé, zástupci diplomatického sboru, přeživší holocaustu a také velké množství občanů. 

Lidice

Vzpomínkový akt v Lidicích 2018
Velvyslanec Christoph Israng při pokládání věnců v Památníku Lidice.© Památník Lidice

Obec Lidice, která se nachází asi 20 km od Prahy, srovnali nacisté v noci z 9. na 10. černa 1942 se zemí jako odplatu za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými odbojáři. Na místě bylo zastřeleno 173 lidických mužů, jen 143 ze 195 místních žen přežilo koncentrační tábor Ravensbrück a po válce se do obce vrátilo pouze 17 z 98 dětí. Na místě bývalé obce vznikl v roce 1945 památník. Nové Lidice byly pro přeživší ženy a děti znovu vybudovány několik set metrů od původní vesnice.

Každý rok se političtí představitelé, zástupci velvyslanectví a stovky hostů účastní červnového pietního aktu připomínajícího výročí vyhlazení Lidic a utrpení jejich občanů.

Ležáky

Německý velvyslanec v Ležákách
Německý velvyslanec v Ležákách© Památník Ležáky

Druhým místem odplaty za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými odbojáři se staly Ležáky. 24. června 1942 bylo zastřeleno 34 dospělých obyvatel této obce a zničeny byly také všechny domy. 13 ležáckých dětí bylo odvlečeno a později zabito v polském koncentračním táboře Chmelno – pouze dvě sestry tento masakr přežily. Pietní akt, který připomíná oběti tohoto masakru, se koná každoročně na konci června.

 

Lety

Vzpomínková akce - Lety 2018
Vzpomínková akce - Lety 2018© Německé velvyslanectví

V romském táboře v Letech bylo mezi lety 1942 a 1943 internováno 1 309 mužů, žen a dětí, 326 z nich zde zemřelo. Nacistické rasové politice padlo za oběť asi 90 % Romů, kteří před 2. světovou válkou žili na území dnešní České republiky.

Od sedmdesátých let stál na místě bývalého tábora Lety velkokapacitní vepřín, což bylo terčem kritiky i na mezinárodní úrovni. V roce 1995 bylo z iniciativy prezidenta Havla na místě, kde se zřejmě nacházel masový hrob, zřízeno první pamětní místo. Česká vláda vepřín v roce 2017 koupila, od roku 2018 spravuje areál památníku brněnské Muzeum romské kultury. Realizace vítězného návrhu podoby nového památníku, který vzešel z mezinárodní architektonické soutěže, by měla začít v roce 2021, finančně se na ní bude podílet i Spolková republiky Německo.

Na místě masového hrobu se každý rok na začátku května koná pietní akt, kterého se účastní političtí představitelé, zástupci velvyslanectví a občanské společnosti.

Krupka

Dne 24. dubna 1945 dorazil na nádraží v Bohosudově poblíž Teplic vlak s 1 880 vězni z koncentračních táborů. Během zastávky na nádraží zemřelo 313 vězňů. Po skončení války byl na místě masového hrobu postaven pomník, u kterého se každý rok koncem dubna koná pietní akt.

Roztoky u Prahy

Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018
Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018© Jan Žirovnický

Dne 29. dubna 1945 zastavil na nádraží v Roztokách na jeden den vlak s asi 4 000 vězni z koncentračních táborů. Obyvatelům Roztok se podařilo donést vězňům jídlo a pití. Jedenáct vězňů bylo v Roztokách pochováno. Některým vězňům se s pomocí místních obyvatel podařilo uprchnout. Město Roztoky organizuje každý rok pietní akt u vlakového nádraží a hrobu obětí vlaku smrti, kterého se pravidelně účastní zástupce velvyslanectví.


Hradištko

Obec Hradišťko, která leží asi 30 kilometrů jižně od Prahy, si každoročně 8. května připomíná památku obětí bývalého koncentračního tábora, který se nacházel nedaleko této obce. V Hradišťku fungoval od roku 1943 pobočný tábor koncentračního tábora Flossenbürg. Od března 1944 zde bylo internováno přes 320 válečných zajatců především z Francie, ale také ze Španělska, Itálie, Belgie, Sovětského svazu a Polska. Ostrahu tábora zajišťovali příslušníci ženijního praporu SS z nedalekého výcvikového prostoru. V dubnu 1945 bylo nejméně 50 zajatců zastřeleno. 


Na začátek stránky