Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ukrajina a její vztahy s Německem

Foreign Minister Annalena Baerbock travels to Ukraine

Foreign Minister Annalena Baerbock travels to Ukraine, © Thomas Köhler/photothek.de

11.02.2022 - Článek

Německo má velký zájem na stabilní, demokratické a hospodářsky prosperující Ukrajině. Proto spolková vláda zemi poskytuje obrovskou podporu.

Německo: největší civilní bilaterální dárce pro Ukrajinu

Podle nejnovějších údajů OECD a jejího Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) je Německo pro Ukrajinu největším bilaterálním dárcem na světě (jako oficiální rozvojovou pomoc OECD vyplatilo Německo v letech 2018–2019 přibližně 220 milionů USD, tedy ještě více než USA s téměř 200 miliony USD). K tomu je nutné připočíst příspěvky Německa prostřednictvím EU (podle OECD/DAC největší dárce v letech 2018–2019 s více než 400 miliony eur). Od roku 2014 tedy Německo poskytlo bilaterální podporu v celkovém objemu 1,83 miliardy eur.

Bilaterální rozvojová spolupráce

V rámci bilaterální rozvojové spolupráce Německo podporuje politickou a hospodářskou transformaci Ukrajiny a od roku 2014 pro ni schválilo celkem 771 milionů eur. Další pomoc ve výši 96,5 milionu eur byla dohodnuta na mezivládních jednáních 30. listopadu 2021. Spolupráce se zaměřuje na oblast udržitelného hospodářství (včetně odborného vzdělávání), demokracie a občanské společnosti, energetické účinnosti a stabilizace východní Ukrajiny.

Mezivládní spolupráci doplňuje více než 70 partnerství německých a ukrajinských měst a obcí.

Kromě toho je k dispozici rámec pro úvěrové záruky v objemu 500 milionů eur, který spolková vláda poskytla v roce 2014.

Německo-ukrajinské energetické partnerství

Podpisem společného prohlášení o záměru vytvořit německo-ukrajinské energetické partnerství v srpnu 2020 vznikla mezi oběma zeměmi ústřední platforma pro dialog o energetické politice. Energetické partnerství upevňuje aktivity spolkové vlády, která v této oblasti na Ukrajině podporuje řadu bilaterálních projektů, a zaměřuje se na obnovitelné zdroje energie, vodík, odklon od uhlí, energetickou účinnost a dekarbonizaci.

„Zelený fond“ pro Ukrajinu

Dne 21. července 2021 bylo zveřejněno „Společné prohlášení Spojených států amerických a Spolkové republiky Německo na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a našich klimatických cílů“. Prohlášení mimo jiné stanoví, že Německo zřídí a bude spravovat tzv. Zelený fond pro Ukrajinu. Německo a USA se při tom budou snažit o podporu investic do Zeleného fondu ve výši nejméně 1 miliardy USD, a to i od třetích stran, například ze soukromého sektoru. Německo do fondu přispěje částkou nejméně 175 milionů USD a v nadcházejících rozpočtových letech bude usilovat o navyšování svých příspěvků. Zelený fond bude rozvíjen nad rámec stávající německé podpory plynoucí z německo-ukrajinského energetického partnerství.

Humanitární pomoc

Německo je pro Ukrajinu vedle USA největším bilaterálním poskytovatelem humanitární pomoci (od roku 2014 celkem přibližně 163,1 milionu eur, jen v roce 2021 asi 25 milionů eur) a zároveň největším přispěvatelem do humanitárního fondu pro Ukrajinu zřízeného v roce 2019 OSN, do něhož dosud přispělo částkou 11,5 milionu eur. Na rok 2022 je plánováno pokračování německé pomoci na stejné úrovni jako v roce 2021.

Podpora v boji proti pandemii koronaviru

Od začátku pandemie nemoci covid-19 Německo podpořilo Ukrajinu ochrannými prostředky, dýchacími a diagnostickými přístroji, vakcínami atd. v celkové hodnotě přibližně 63 milionů eur. Tzv. sdílené fondy pro jednotlivé země, spravované Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí, Německo navýšilo o 2,5 milionu eur. V roce 2020 poskytlo Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj celkem 24,35 milionu eur na boj s pandemií nemoci covid-19 na Ukrajině. V roce 2021 spolková vláda dodala mimo jiné asi 25 milionů zdravotnických roušek, přibližně 7 milionů respirátorů třídy FFP2 a 24 dýchacích přístrojů PrismaVent 50-C (v celkové hodnotě kolem 29 milionů eur). Kromě toho Německo dalo prostřednictvím Světové zdravotnické organizace k dispozici celkem 1,2 milionu ochranných masek. Ukrajina byla prvním partnerem na světě, který v srpnu 2021 obdržel bilaterální dar v podobě 1,5 milionu dávek vakcíny AstraZeneca.

Zvláštní vyslanci pro decentralizaci a tranzit plynu

Německo poskytuje Ukrajině prostřednictvím zvláštních vyslanců poradenství v oblasti decentralizace a restrukturalizace státní správy (bývalý saský ministerský předseda Prof. Georg Milbradt) a v oblasti strukturálních změn v uhelných regionech (bývalý saský ministerský předseda Stanislaw Tillich). Kromě toho byl v roce 2019 (a podruhé v srpnu 2021) jmenován Georg Graf Waldersee zvláštním zástupcem spolkové vlády pro tranzit plynu přes Ukrajinu.

Stabilizační opatření

Německo od roku 2014 vydalo na Ukrajině asi 44,4 milionu eur na stabilizační opatření, zaměřená především na monitorování konfliktů, mediační aktivity pro zajištění míru, zpracovávání konfliktů v rámci občanské společnosti, aktivity k usmíření a dialogu, ochranu civilního obyvatelstva a podporu právního státu.

Prioritní země programu „Východní partnerství“

Ukrajina je prioritní zemí programu „Posilování spolupráce s občanskou společností v zemích Východního partnerství a v Rusku“. V roce 2021 se podařilo s Ukrajinou zrealizovat 64 nadregionálních projektů (podpořených částkou kolem 8 milionů eur) a 31 bilaterálních projektů (celkem asi 3 miliony eur). V letech 2014 až 2021 bylo uskutečněno celkem více než 850 projektů, z nichž více než 390 bylo realizováno s výhradně ukrajinskými partnery (finanční podpora v objemu téměř 30 milionů eur). Kromě toho bylo uskutečněno přibližně 500 nadregionálních projektů s partnery z Německa, ostatních zemí Východního partnerství a Ruska.

Vojenská podpora

Od roku 2019 Německo podporuje ukrajinskou zdravotnickou službu v rámci rozvoje kompetencí (poskytování zdravotnického materiálu a vybavení) a také prostřednictvím lékařské péče o zraněné v německých vojenských nemocnicích. Od roku 2014 bylo do Německa (do nemocnic Bundeswehru a civilních nemocnic) převezeno na léčení celkem 149 příslušníků ukrajinských bezpečnostních složek. Celková hodnota německé pomoci (včetně zdravotnického materiálu) od roku 2014 činí více než 13 milionů eur. Německo v rámci společného estonsko-německého projektu plně financuje mobilní polní nemocnici (pořizovací cena 5,3 milionu eur a náklady na výcvik), jejíž dodání je plánováno na přelom února a března 2022.

Spolkové ministerstvo obrany poskytuje poradce (Poradní sbor pro reformu obrany, Akademie pozemních sil), rozšiřuje pomoc v oblasti vojenského výcviku dle konkrétních potřeb (roční nabídka: 15 míst) a zajišťuje program bilaterální spolupráce zaměřený na rozvoj struktur právního státu (vojenské právo, personál, infrastruktura, logistika, celkem je na rok 2022 plánováno 53 opatření). Německo podporuje Ukrajinu také v rámci svěřenských fondů NATO, v letech 2014 až 2020 činily německé příspěvky 8,22 milionu eur, a to zejména na projekty C4 (velení, řízení, komunikace, IT), likvidaci radioaktivního odpadu, rehabilitační péči pro ukrajinské vojáky a likvidaci munice, malých a lehkých zbraní a min. Na ukrajinskou žádost Německo nabídlo poskytnutí 5 000 vojenských přileb.

 

Na začátek stránky